Om fönsterrenovering

10 Skäl till varför vi ska renovera våra fönster


1 Livslängden. Fönster med bågar och karmar av kvalitetsvirke, enkla glasrutor i bågarna och linoljebaserad färg och kitt håller i hundratals år. Med regelbundet underhåll.


2 Skönheten. Smäckra karmar, bågar och spröjsar, omsorgsfullt utformade snickerier och beslag, skiftande glas med största möjliga ljusinsläpp och genomtänkta in- och utvändiga omfattningar tillfredsställer våra mänskliga behov av skönhet.


3 Privatekonomin. Renovering och energieffektivisering av befintliga fönster är lönsamt på kort och lång sikt.


4 Värdeutvecklingen. Välbevarade fönster är eftertraktade detaljer för husköpare och höjer värdet på bostaden.


5 Samhällsekonomin. Löpande underhållsåtgärder skapar arbetstillfällen på orten, småföretagande med skatteintäkter inom landet och minskade miljökostnader.


6 Miljöpåverkan. Renovering, energiförbättring och långsiktigt underhåll av äldre träfönster innebär minsta möjliga resursförbrukning, minsta möjliga användning av miljöfarliga material och minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.


7 Inomhusklimatet. I hus med fungerande självdragsystem är de traditionella fönstren med sin vindtäta men inte lufttäta konstruktion en förutsättning för bra inomhusmiljö.


8 Materialen. Traditionellt fönsterhunderhåll använder kretsloppsvänliga material som trä och vegetabilisk olja till impregnering, färg och kitt.


9 Kulturhistorien. Bevarade äldre fönster är avgörande för upplevelsen av historiska miljöer och därför viktig för vår och kommande generationers möjlighet att kunna förstå kulturarvet.


10 Hälsan. Största möjliga ljusinsläpp genom smäckra fönsterbågar och poster, profilerade snickerier och skiftande glas som sprider ljuset i rummet.


Läs mer på Svenska Byggnadsvårdsföreningen och www.fonsterrenoveringensdag.se

© Stefan Johansson